Warning: Declaration of tpl6::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/Image_with_shadow_and_text.php on line 0

Warning: Declaration of tpl9::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_Of_Posts.php on line 0

Warning: Declaration of tpl10::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_of_subpages.php on line 0

Warning: Declaration of tpl5::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_img_w_link_and_shadow.php on line 0

Warning: Declaration of tpl2::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/2ImgNoText.php on line 0

Warning: Declaration of tpl1::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/imageAndText.php on line 0

Warning: Declaration of newTpl::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/hello_world.php on line 0

Warning: Declaration of tpl12::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage3_4page_slider.php on line 0

Warning: Declaration of tpl8::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage.php on line 0

Warning: Declaration of tpl3::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_image_with_link.php on line 0

Warning: Declaration of tpl11::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage2_post_slider.php on line 0
REGULAMIN KĄPIELISKA
Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 21 października 2021 r. Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
 
Wersja Polska English Deutsch

REGULAMIN KĄPIELISKA

 
REGULAMIN KĄPIELISKA GMINNEGO
NAD JEZIOREM OSTROWITE
1. Kąpielisko jest własnością Gminy Czersk.
2. Bezpośredni nadzór nad kąpieliskiem sprawuje Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, ul. Dworcowa 31, tel. (52) 398 43 20.
3. Kąpielisko strzeżone jest w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia w godz. Od 10.00 do 18.00.
4. Wstęp na teren kąpieliska jest bezpłatny.
5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
6. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
7. Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz noszące ubiór z emblematami WOPR i RATOWNIK.
8. Sygnalizacja flagowa obowiązująca na terenie kąpieliska:
• flaga biała – kąpielisko strzeżone, kąpiel w ramach regulaminu i granic kąpieliska,
• flaga czerwona – absolutny zakaz kąpieli – dyżur służb ratowniczych,
• brak flagi – kąpielisko niestrzeżone – brak służb ratowniczych.
9. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. zobowiązani są do zgłoszenia grupy ratownikom.
10. Osobom znajdującym się na terenie kąpielisk zabrania się:
1) wstępu na teren kąpieliska po spożyciu alkoholu,
2) sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska,
3) przekraczania granicy strefy wyznaczonej dla pływających,
4) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika,
5) niszczenia urządzeń i sprzętu kąpieliska,
6) skoków do wody z pomostów z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez służby ratownicze,
7) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu kąpieliska,
8) zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:
a) popychania i wrzucania innych do wody,
b) biegania po pomostach.
11. Zabrania się kategorycznie wprowadzania i kąpania zwierząt na terenie kąpieliska!
12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
13. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
14. Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliżu kąpieliska jest zakazane.
15. Skargi i wnioski należy zgłaszać do bezpośredniego nadzorcy – AZK w Czersku.
16. W przypadku zagrożenia – dzwoń pod numer ALARMOWY 112.
Dyrektor AZK