Warning: Declaration of tpl6::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/Image_with_shadow_and_text.php on line 0

Warning: Declaration of tpl9::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_Of_Posts.php on line 0

Warning: Declaration of tpl10::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_of_subpages.php on line 0

Warning: Declaration of tpl5::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_img_w_link_and_shadow.php on line 0

Warning: Declaration of tpl2::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/2ImgNoText.php on line 0

Warning: Declaration of tpl1::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/imageAndText.php on line 0

Warning: Declaration of newTpl::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/hello_world.php on line 0

Warning: Declaration of tpl12::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage3_4page_slider.php on line 0

Warning: Declaration of tpl8::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage.php on line 0

Warning: Declaration of tpl3::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_image_with_link.php on line 0

Warning: Declaration of tpl11::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage2_post_slider.php on line 0
APEL BURMISTRZA CZERSKA DO MIESZKAŃCÓW
Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest środa, 1 grudnia 2021 r. Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza
 
Wersja Polska English Deutsch

APEL BURMISTRZA CZERSKA DO MIESZKAŃCÓW

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czersk!

Uprzejmie informuję, że Gmina Czersk przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN). Jest to strategiczny dokument, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów zapisanych w pakiecie klimatyczno-energetycznym tj.:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia naszych Mieszkańców. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.

Starannie opracowany PGN podniesie szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania na projekty proekologiczne ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Plan gospodarki niskoemisyjnej, o którym mowa tylko wtedy będzie wiarygodny i rzetelny, jeżeli informacje niezbędne do jego opracowania przekażą nam bezpośrednio Mieszkańcy. W związku z powyższym zachęcam Państwa do wypełnienia specjalnie opracowanych w tym celu ankiet.

Uzyskane informacje pozwolą nam jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby oraz możliwości Gminy Czersk w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

Wypełnioną ankietę proszę złożyć w Urzędzie Miejskim w Czersku  w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Czersku; ul. Kościuszki 27;
89-650 Czersk
w terminie do 27 lutego 2015
 roku
z dopiskiem na kopercie: PGN.
W przypadku pytań proszę o bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego w Czersku:
   z p. Danielem Szpręgą (tel. 52 395 48 56)
lub p. Krystianem Łangowskim (tel. 52 395 48 34).

 

Z góry dziękuję Państwu za pomoc.

Burmistrz Czerska

Jolanta Fierek

ANKIETY DO POBRANIA: