Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 19 maja 2022 r. Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
 
Wersja Polska English Deutsch

Publikujemy Zarządzenie 237/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Czerska w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) – ZARZĄDZENIE_237.2019

Zmiany w programie Czyste Powietrze

UWAGA z dniem 29 lipca 2019 r. zmianie ulegają zapisy Programu Priorytetowego Czyste Powietrze . Nowy Program Priorytetowy Czyste Powietrze wraz z ogłoszeniem o zmianie  dostępny jest w zakładce Podstawowe informacje oraz Ogłoszenie o naborze. Aktualne dokumenty i formularze zostaną zamieszczone na stronie Funduszu oraz w Portalu Beneficjenta w dniu 29 lipca 2019 r. Wojewódzki Fundusz […]

Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk

Tytuł operacji:   Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk Numer i nazwa działania:  Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja Wartość operacji: 176 997,00 PLN Wartość uzyskanego dofinansowania: 139 778,41 PLN Operacja została zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, dla operacji w ramach […]

ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI w ramach programu grantowego: „Ja w Internecie” Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa metalowej szafki mobilnej do przechowywania 10 laptopów z możliwością podłączenia ładowarek – wyniki postępowania.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w ramach programu grantowego: „Ja w internecie” , którego przedmiotem był zakup i dostawa metalowej szafki mobilnej do przechowywania 10 laptopów z możliwością podłączenia ładowarek: 1. Grafikom Przemysław Zaborowski.  

ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI w ramach programu grantowego: „Ja w Internecie” Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa metalowej szafki mobilnej do przechowywania 10 laptopów z możliwością podłączenia ładowarek.

ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI w ramach programu grantowego: „Ja w Internecie” Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020   Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na zakupie i dostawie metalowej szafki mobilnej do przechowywania 10 laptopów z […]

STARTUJĄ KONSULTACJE WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY CZERSK – „CZYSTE POWIETRZE”

W związku z dużym zainteresowaniem programem priorytetowym „Czyste powietrze” Gmina Czersk uruchamia konsultacje związane z dofinansowaniem wniosków mieszkańców Gminy Czersk. Konsultacje będą odbywać się w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku w każdą środę od godz. 9.00 do 14.00. Prosimy mieszkańców o kontakt telefoniczny w sprawie ustalenia godziny spotkania celem uniknięcia kolejek. Rejestracja pod numerami telefonu: […]

MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH NA TERENIE GMINY CZERSK

Gmina Czersk zrealizowała w ramach Umowy nr WFOŚ/D/II-11.B/2/2019 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zadanie pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Czersk”. W ramach projektu wymieniono 7 źródeł ciepła opalanych węglem i zamontowano kotły korzystające ze źródeł ekologicznych tj. gaz i biomasę. W załączeniu publikujemy osiągnięty efekt […]

Środowiskowy Dom Samopomocy ma już 18 lat!

Na dzień 1 lutego 2019 r. przypadła 18 rocznica utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku.  Dodatkowo w dniu 18-nastki ŚDS uzyskał samodzielność i funkcjonuje jako odrębna jednostka organizacyjna Gminy Czersk. W dniu dzisiejszym odbyły się oficjalne uroczystości związane z tymi wydarzeniami. Uczestnicy Domu wraz z nową Panią Dyrektor Jolantą Lipską i pracownikami ŚDS przyjęli u […]

Wizyta Wicemarszałka Ryszarda Świlskiego. Rozmowy o drodze wojewódzkiej nr 237

W dniu 12 lutego w Urzędzie Miejskim w Czersku gościł Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski. Była to jego pierwsza wizyta w okresie jego pracy w Zarządzie Województwa, czyli od 2010 roku. W spotkaniu ze strony Gminy Czersk uczestniczyli burmistrz Przemysław Biesek-Talewski, wiceburmistrz Bogumiła Ropińska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Przytarski. Rozmowa dotyczyła przebudowy drogi wojewódzkiej […]

Wznowienie naboru wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze od 21.01.2019

OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU NABORU Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza, że został wznowiony  nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub – w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną – w formie papierowej. Ponadto, w związku z wejściem w […]

Kursy/ szkolenia/ staże zawodowe- rusza III-ci nabór do projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”- udział bezpłatny – zapraszamy!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku zaprasza do udziału w projekcie „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Kto może wziąć udział w projekcie Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z  miasta i gminy Czersk, w szczególności do osób […]

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”

WFOŚiGW w Gdańsku ogłasza wstrzymanie od dnia 1 stycznia 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze. Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie wznowiony niezwłocznie po aktualizacji programu priorytetowego Czyste powietrze oraz dostosowaniu systemów informatycznych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do zmian w prawie powszechnie obowiązującym wynikających z wejścia w […]

Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich!

Informujemy, że na mocy nowych uregulowań Koło Gospodyń Wiejskich może zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W jednej wiosce może działać tylko jedno KGW, to które pierwsze zarejestruje się w ARiMR. Przepisy ustalają, że na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. Dotyczy […]

Wybory uzupełniające do Czerskiej Gminnej Rady Seniorów

Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski informuje, że trwają wybory uzupełniające do Czerskiej Gminnej Rady Seniorów (I kadencja). Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym zarządzeniem Burmistrza Czerska: Karty poparcia kandydata, o których mowa Rozdziale 2 §8. ust. 3 Statutu Czerskiej Gminnej Rady Seniorów przyjmowane będą do dnia 14.12.2018r. do godz. 14.00. Karty poparcia kandydata należy dostarczyć ww. terminie do […]

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach programu grantowego: „Ja w internecie” – Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 11 komputerów przenośnych (laptopów) fabrycznie nowych wraz z oprogramowaniem, etui oraz rysikiem do każdego laptopa – wyniki postępowania

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego  w ramach programu grantowego: „Ja w internecie” , którego przedmiotem był zakup i dostawa 11 komputerów przenośnych (laptopów) fabrycznie nowych wraz z oprogramowaniem, etui oraz rysikiem do każdego laptopa, wybrana została oferta: 1. Drukomp Andrzej Janik

Projekt „J@ w internecie” Naucz się korzystać z możliwości Internetu!

„J@ W INTERNECIE” Naucz się korzystać z możliwości Internetu! Burmistrz Czerska, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg oraz Aktywna Dwójka – Stowarzyszenie „Barka” zapraszają do udziału w szkoleniach komputerowych – „J@ w Internecie” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego operatorem jest Fundacja Legalna Kultura. Projekt […]

Gmina Czersk zrealizowała projekt pn.: „Odtworzenie zasobów przyrodniczych oraz urządzeń i obiektów na terenie Gminy Czersk”

Gmina Czersk zrealizowała projekt pn.: „Odtworzenie zasobów przyrodniczych oraz urządzeń i obiektów na terenie Gminy Czersk” w ramach programu priorytetowego nr 4.1.1 „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, część 1) ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”. W ramach zadania sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonano nasadzenia 132 sztuk drzew […]

Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie na projekt pn.: „Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk”

W dniu 31.10.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisana została Umowa na dofinansowanie projektu pn.: „Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk”. Przedmiotem projektu jest budowa 18 stanowisk oświetlenia drogowego hybrydowego na terenie wszystkich 18 sołectw Gminy Czersk. Stanowiska oświetlenia składać się będą z fundamentu, słupa ocynkowanego stożkowego z zamontowaną jednoramienną lampą […]

Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie na projekt pn.: „Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu”

W dniu 31.10.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisana została Umowa na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu”. Przedmiotem operacji jest budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu na działce 322/4. Zakres operacji obejmuje: podbudowa z obramowaniem – koryta o głębokości 20 cm wykonane mechanicznie na […]

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach programu grantowego: „Ja w internecie” – Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 11 komputerów przenośnych (laptopów) fabrycznie nowych wraz z oprogramowaniem, etui oraz rysikiem do każdego laptopa.

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach programu grantowego: „Ja w internecie” Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. – Dz. U. z 2015 r. poz. 2263 ze zm.) zwracamy […]