Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 19 maja 2022 r. Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
 
Wersja Polska English Deutsch

Gospodarka odpadami – Akty prawne

OBOWIĄZUJĄCE:

Uchwała Nr IV/56/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/300/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

IV/56/19

Pliki do pobrania

IV/56/19
Tytuł: IV/56/19
Rozmiar: 193 KB

Uchwała Nr XXX/300/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXX/301/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXX/302/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Czersk

Uchwała Nr XXI/193/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/61/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk

Uchwała Nr VI/61/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk

VI-61-15

Pliki do pobrania

VI-61-15
Tytuł: VI-61-15
Rozmiar: 241 KB

Uchwała Nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pliki do pobrania

Zmiana Uchwały szczegółowy sposób... 23.06.2016
Tytuł: Zmiana Uchwały szczegółowy sposób... 23.06.2016
Rozmiar: 76 KB

Uchwała Nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

VI-62-15

Pliki do pobrania

VI-62-15
Tytuł: VI-62-15
Rozmiar: 204 KB

Uchwała Nr VI/63/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

VI-63-15

Pliki do pobrania

VI-63-15
Tytuł: VI-63-15
Rozmiar: 177 KB

Uchwała Nr VI/64/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

VI-64-15

Pliki do pobrania

VI-64-15
Tytuł: VI-64-15
Rozmiar: 183 KB

Uchwała Nr VI/64/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Czersk

VI-65-15

Pliki do pobrania

VI-65-15
Tytuł: VI-65-15
Rozmiar: 959 KB

 ARCHIWALNE:

Uchwała Nr XXXVIII/322/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk
38.322.14 w spr. regulaminu

Pliki do pobrania

38.322.14 w spr. regulaminu
Tytuł: 38.322.14 w spr. regulaminu
Rozmiar: 96 KB

Uchwała Nr XXXVIII/321/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
38.321.14 w spr. szczegółowego sposobu

Pliki do pobrania

38.321.14 w spr. szczegółowego sposobu
Tytuł: 38.321.14 w spr. szczegółowego sposobu
Rozmiar: 368 KB

Uchwała Nr XXXVIII/260/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk
260-13 w sprawie regulaminu

Pliki do pobrania

260-13 w sprawie regulaminu
Tytuł: 260-13 w sprawie regulaminu
Rozmiar: 680 KB

Uchwała Nr XXXIII/261/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
261 – 13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty

Pliki do pobrania

261 - 13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
Tytuł: 261 - 13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
Rozmiar: 197 KB

Uchwała Nr XXXIII/262/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Czersk
262-13 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

Pliki do pobrania

262-13 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
Tytuł: 262-13 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
Rozmiar: 625 KB

Uchwała Nr XXX/234/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXX.234.13

Pliki do pobrania

XXX.234.13
Tytuł: XXX.234.13
Rozmiar: 77 KB

Uchwała Nr XXVII/224/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk
XXVII.224.13

Pliki do pobrania

XXVII.224.13
Tytuł: XXVII.224.13
Rozmiar: 724 KB

Uchwała Nr XXV/208/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Czersk
XXV.208.13_deklaracja

Pliki do pobrania

XXV.208.13_deklaracja
Tytuł: XXV.208.13_deklaracja
Rozmiar: 568 KB

Uchwała Nr XXV/207/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
XXV.207.13_wybór_metody_ustalenia_opłaty

Pliki do pobrania

XXV.207.13_wybór_metody_ustalenia_opłaty
Tytuł: XXV.207.13_wybór_metody_ustalenia_opłaty
Rozmiar: 203 KB

Uchwała Nr XXV/206/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXV.206.13_sposób_i_zakres_odbierania_odpadów

Pliki do pobrania

XXV.206.13_sposób_i_zakres_odbierania_odpadów
Tytuł: XXV.206.13_sposób_i_zakres_odbierania_odpadów
Rozmiar: 295 KB


Uchwała Nr Nr XXV/205/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk
XXV.205.13_Regulamin_utrzymania_czystości-1

Pliki do pobrania

XXV.205.13_Regulamin_utrzymania_czystości-1
Tytuł: XXV.205.13_Regulamin_utrzymania_czystości-1
Rozmiar: 713 KB


Uchwała Nr Nr XXI/153/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk
XXI.153.12

Pliki do pobrania

XXI.153.12
Tytuł: XXI.153.12
Rozmiar: 691 KB