Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 19 maja 2022 r. Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
 
Wersja Polska English Deutsch

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Uprzejmie informujemy, że mieszkańcy Gminy Czersk mogą korzystać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku przy ul. Kilińskiego 15 – teren przy oczyszczalni ścieków.

PSZOK jest czynny w następujących godzinach:

  • wtorek, czwartek i piątek od 8:00 do 16:00,
  • sobota od 8:00 do 14:00,
    z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Do punktu przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

– resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich;
– rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich;
– zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach dezynfekcji i dezynsekcji;
– środki ochrony roślin oraz opakowania po nich;
– lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki;
– baterie i akumulatory;
– zużyte pojemniki po tuszach i tonerach,
– zużyte  oleje;
– przeterminowane leki;
– sprzęt elektryczny i elektroniczny;
– meble i inne odpady wielkogabarytowe;
– opony;
– odpady biodegradowalne;
– odpady remontowo – budowlane, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, w ilości do 1 tony na rok.

Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczającą odpady dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Czersk lub dokonywanie opłat za odbiór odpadów na terenie Gminy Czersk.

Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady posegregowane oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie:

  • odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych pojemnikach;
  • odpady zielone, tj. trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów przyjmowane są w workach;
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany,
  • odpady remontowo – budowlane przyjmowane będą posegregowane, tzn. oddzielnie np. gruz, papa czy płyty gipsowo – kartonowe.

Wszelkich informacji o pracy PSZOK można uzyskać w siedzibie ZUK Sp. z o.o. w biurze nr 16, tel.: 52 398 43 80, 52 398 63 04 wew. 1.