Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 19 maja 2022 r. Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
 
Wersja Polska English Deutsch

Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz poziomy recyklingu

Na podstawie art. 3. ust. 2. pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Gmina Czersk informuje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust.2, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągniete poziomy 2017

Informujemy również, że odpady (zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania) odebrane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czersk są zagospodarowane w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Nowym Dworze k/Chojnic.

 

Pliki do pobrania

Osiągniete poziomy
Tytuł: Osiągniete poziomy
Rozmiar: 392 KB
Osiągniete poziomy
Tytuł: Osiągniete poziomy
Rozmiar: 13 KB
Osiagnięte poziomy - podmioty
Tytuł: Osiagnięte poziomy - podmioty
Rozmiar: 401 KB
Osiagnięte poziomy - podmioty
Tytuł: Osiagnięte poziomy - podmioty
Rozmiar: 401 KB
Osiągniete poziomy 2015
Tytuł: Osiągniete poziomy 2015
Rozmiar: 400 KB
Osiągniete poziomy 2016
Tytuł: Osiągniete poziomy 2016
Rozmiar: 404 KB
Osiągniete poziomy 2016
Tytuł: Osiągniete poziomy 2016
Rozmiar: 400 KB
Osiągniete poziomy 2017
Tytuł: Osiągniete poziomy 2017
Rozmiar: 406 KB
Poziomy - podmioty 2016
Tytuł: Poziomy - podmioty 2016
Rozmiar: 517 KB