Warning: Declaration of tpl6::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/Image_with_shadow_and_text.php on line 0

Warning: Declaration of tpl9::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_Of_Posts.php on line 0

Warning: Declaration of tpl10::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_of_subpages.php on line 0

Warning: Declaration of tpl5::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_img_w_link_and_shadow.php on line 0

Warning: Declaration of tpl2::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/2ImgNoText.php on line 0

Warning: Declaration of tpl1::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/imageAndText.php on line 0

Warning: Declaration of newTpl::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/hello_world.php on line 0

Warning: Declaration of tpl12::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage3_4page_slider.php on line 0

Warning: Declaration of tpl8::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage.php on line 0

Warning: Declaration of tpl3::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_image_with_link.php on line 0

Warning: Declaration of tpl11::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage2_post_slider.php on line 0
Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz poziomy recyklingu
Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 21 października 2021 r. Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
 
Wersja Polska English Deutsch

Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz poziomy recyklingu

Na podstawie art. 3. ust. 2. pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Gmina Czersk informuje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust.2, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągniete poziomy 2017

Informujemy również, że odpady (zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania) odebrane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czersk są zagospodarowane w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Nowym Dworze k/Chojnic.

 

Pliki do pobrania

Osiągniete poziomy
Tytuł: Osiągniete poziomy
Rozmiar: 392 KB
Osiągniete poziomy
Tytuł: Osiągniete poziomy
Rozmiar: 13 KB
Osiagnięte poziomy - podmioty
Tytuł: Osiagnięte poziomy - podmioty
Rozmiar: 401 KB
Osiagnięte poziomy - podmioty
Tytuł: Osiagnięte poziomy - podmioty
Rozmiar: 401 KB
Osiągniete poziomy 2015
Tytuł: Osiągniete poziomy 2015
Rozmiar: 400 KB
Osiągniete poziomy 2016
Tytuł: Osiągniete poziomy 2016
Rozmiar: 404 KB
Osiągniete poziomy 2016
Tytuł: Osiągniete poziomy 2016
Rozmiar: 400 KB
Osiągniete poziomy 2017
Tytuł: Osiągniete poziomy 2017
Rozmiar: 406 KB
Poziomy - podmioty 2016
Tytuł: Poziomy - podmioty 2016
Rozmiar: 517 KB