Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 28 czerwca 2022 r. Imieniny: Florentyny, Ligii, Leona
 
Wersja Polska English Deutsch

Karty do głosowania CzBO 2020 – pobierz i oddaj swój głos!!!

UWAGA!!!

Każdemu głosującemu przysługuje jeden głos, który może oddać na dowolny projekt w okręgu konsultacyjnym swojego zamieszkania. Należy pamiętać, że kartę do głosowania należy wydrukować dwustronnie (tylko takie będą uznane za ważne).

Termin głosowania: 25.09.2019 r. – 09.10.2019 r.

W przypadku głosowania przez osoby małoletnie konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu, którą należy wypełnić na odwrocie karty do głosowania.

Okręg nr 1
głosują tylko mieszkańcy Czerska.

karta do głosowania czbo 2020 okręg nr 1

Okręg nr 2
głosują tylko mieszkańcy sołectw: Gotelp, Lipki, Łąg, Łąg-Kolonia, Łubna, Malachin, Mokre, Odry, Wieck, Złotowo

karta do głosowania czbo 2020 okręg nr 2

Okręg nr 3
głosują tylko mieszkańcy sołectw: Będźmierowice, Gutowiec, Klaskawa, Krzyż, Kurcze, Mosna, Rytel, Zapędowo

karta do głosowania czbo 2020 okręg nr 3

Karty do głosowania są dostępne również w Urzędzie Miejskim w Czersku

Wypełnione karty do głosowania wrzuca się do zaplombowanej urny w następujących punktach:
1) Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27,
2) Ośrodek Kultury w Rytlu, ul. Ks Kowalkowskiego 11,
3) Ośrodek Kultury w Łęgu, ul. Chojnicka 30.

Można również oddać głos elektroniczny poprzez profil zaufany ePUAP.
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ogolne-sprawy-urzedowe/pismo-ogolne-do-urzedu
– rejestracja/logowanie
– znajdujemy urząd (wpisujemy Urząd Miejski w Czersku lub 89-650 lub Czersk)
– wybieramy (klikamy w odnośnik)
– załatw sprawę (klikamy w odnośnik)
– ukazuje się karta do głosowania
– wybieramy przedsięwzięcie
– wysyłamy

LISTA PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OKRĘGÓW KONSULTACYJNYCH

Okręg nr 1

1. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku.
2. Utwardzenie ul. Kazimierza Wielkiego płytami YOMB.
3. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku – etap I.
4. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku.
5. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. “TULIPAN” w Czersku – dojazd od ul. Towarowej – etap II.
6. Utwardzenie ulicy Marii Konopnickiej w Czersku płytami YOMB – ostatni etap.
7. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku – etap II.
8. Wymiana ogrodzenia Cmentarza Honorowego przy ul. Dworcowej w Czersku.

Okręg nr 2

1. Kontynuacja utwardzenia drogi gminnej płytami YOMB w Szałamajach.
2. “Łęscy lekkoatleci” – wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni.
3. Zagospodarowanie poddasza Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską.
4. Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna.
5. Doposażenie zaplecza kuchennego i sali wraz z montażem klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso.
6. Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Malachinie.
7. Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP we Wiecku.
8. Ułożenie płyt YOMB na odcinku drogi z Mokrego w kierunku Rówek.
9. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp – monitoring boiska sportowego oraz doposażenie OSP Gotelp.
10. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej – etap II.

Okręg nr 3

1. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo.
2. Dywanik asfaltowy na odcinku drogi Zapora/Mylof – Duża Klonia.
3. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu – etap II.
4. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Rytlu o boisko boczne.
5. Wiata biesiadna przy grillu – Lokalne Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach.
6. Doposażenie placu zabaw w Mosnej.
7. Utwardzenie drogi w Konewkach płytami YOMB.
8. Utwardzenie ul. Krętej w Gutowcu płytami YOMB.
9. Zakup agregatu prądotwórczego 50kW 63 KVA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu.
10. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie oraz zakup sprzętu AGD.