Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 19 maja 2022 r. Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
 
Wersja Polska English Deutsch

dla Interesanta UM

Nabór osób do komisji konkursowej dot. opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Ogłoszenie Burmistrz Czerska informuje, iż w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert o dotacje na realizacje w 2019 roku zadań własnych gminy w zakresie: Opieki nad zwierzętami  bezdomnymi z terenu Gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zgodnie z § 14 Uchwały Nr XLVI/425/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 września 2018 r. w sprawie […]

Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2019 roku zadań własnych gminy w zakresie: Opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Burmistrz Czerska ogłasza otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2019 roku zadań własnych gminy w zakresie: Opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Regulamin konkursu  

INFORMACJA O NOWYCH STAWKACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2017 r. będą obowiązywały nowe miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W związku z tym, w najbliższych dniach otrzymacie Państwo zawiadomienie o wysokości miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Nie ma obowiązku składania nowej deklaracji „śmieciowej”. Dodatkowo przygotowaliśmy […]

Wysyłka bezpłatnych materiałów

Informujemy, iż nie wysyłamy bezpłatnych materiałów oraz gadżetów promocyjnych Gminy Czersk.

Kolejne spotkania dot. mikroinstalacji fotowoltaicznych

Burmistrz Czerska zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką OZE na spotkanie dot. „Odnawialnych Źródeł Energii – Fotowoltaika w Twoim domu”, na którym omówione zostaną zagadnienia techniczne związane z instalacjami nadachowymi oraz nowe zagadnienia prawe związane z wejściem nowelizacji prawa o OZE obowiązujące od 01.07.2016 r.  Spotkanie poprowadzi firma SPR Polska Sp. z o.o. z Czerska.  Spotkania odbędą […]

Wydział Finansowy

Telefon: (52) 395-48-21, -28, -16, -23, -15 Adres: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27 Kierownik: Wiesława Modrzejewska – naczelnik wydziału

Biuro Funduszy

Telefon: 52 395 48 56 Adres: ul.Kościuszki 27 Kierownik: Dawid Prochowski

samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności

Telefon: (52) 395-48-65 Adres: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27 Kierownik: Honorata Pokrzywińska

Straż Miejska – ROZWIĄZANA Z DNIEM 31.01.2015 r.

Uprzejmie informujemy, iż na mocy uchwały nr  II/9/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Czersku, z dniem 31 stycznia 2015 r. rozwiązuje się Straż Miejską funkcjonującą w strukturze Urzędu Miejskiego w Czersku.

Wydział Organizacyjno – Prawny

E-mail: urzad_miejski(at)czersk.pl Telefon: wydział: (52) 395-48-51, Sekretarz: (52) 395-48-63 Adres: 89-650 Czersk, ul. Kosciuszki 27 Kierownik: Tomasz Stoltmann – Sekretarz Gminy

Wydział Rozwoju Gospodarczego

E-mail: urzad_miejski(at)czersk.plTelefon: (52) 395 48 32, -33Adres: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27 Kierownik: Edmund Krut – naczelnik wydziału

Wydział Rozwoju Społecznego

Telefon: wydział: (52) 395-48-41,-43,  Zastępca Burmistrza (52)395 48 50 Adres: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27 Kierownik:  Bogumiła Ropińska – Zastępca Burmistrza

Wydział Nieruchomości i Środowiska

Telefon: (52) 395-48-44, -46, -47, -48, -49 Adres: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27 Kierownik: Małgorzata Janikowska – naczelnik wydziału

Biuro Obsługi Rady Miejskiej

Telefon: (52) 395-48-61 Adres: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27 Kierownik: Monika Brzezinska

samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego

Telefon: (52) 295 48 59Adres: Urząd Miejski, 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27, sekretariat Kierownik: Joanna Blumowska Hatta

Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Telefon: (52) 395-48-31Adres: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27, biuro nr 57 samodzielne stanowisko: Bogdan Danecki

Urząd Stanu Cywilnego

Telefon: (52) 395-48-66Adres: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27 Kierownik: Barbara Rzepczyńska – kierownik USC