Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 19 maja 2022 r. Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
 
Wersja Polska English Deutsch

Kursy/ szkolenia/ staże zawodowe- rusza III-ci nabór do projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”- udział bezpłatny – zapraszamy!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku zaprasza do udziału w projekcie „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Kto może wziąć udział w projekcie Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z  miasta i gminy Czersk, w szczególności do osób […]

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”

Zarządzenie Burmistrza Czerska w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Zarządzenie_Burmistrza_Czerska_nr 965/18 z dnia 03 sierpnia 2018r.

Burmistrz Czerska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Burmistrz Czerska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie: – ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t j.  Dz. […]

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Przyznaję się dotację na realizację zadań z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020): Lp. Organizacja Nazwa projektu Kwota dotacji 1. Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach ”Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą […]

Zarządzenie Burmistrza Czerska numer 908/17 w sprawie naboru kandydatów do komisji oceniającej oferty przesłane w ramach projektu „Zatrudnijczerszczan.pl!”

Skład Komisji Konkursowowej do oceny ofert z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020): 1. Sylwia Tomaszewska – Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Burmistrza Czerska 2. Anna Welter – członek Komisji – przedstawiciel Burmistrza Czerska […]

OGŁOSZENIE – NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSÓW OFERT

OGŁOSZENIE – NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSÓW OFERT Burmistrz Czerska na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 wskazanej wyżej ustawy, do […]

Burmistrz Czerska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym dla uczestników projektu „Zatrudnijczerszczan.pl!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Burmistrz Czerska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych  ubóstwem i wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym dla uczestników projektu „Zatrudnijczerszczan.pl!”  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO […]

Kursy/ szkolenia/ staże zawodowe- rusza II-gi nabór do projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”- udział bezpłatny – zapraszamy!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku zaprasza do udziału w projekcie „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Kto może wziąć udział w projekcie Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z  miasta i gminy Czersk, w szczególności do osób […]

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej

Zarządzenie 729_17 Protokół z posiedzenia komisji: protokol_z_posiedzenia_komisji Rozstrzyga się Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”, podmiot wybrany do realizacji: Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach Przyznaję się dotację na realizację zadań z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze […]

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego

Gmina Czersk ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego […]

Zarządzenie Burmistrza Czerska w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Przyznaje się dotację na realizację zadań z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) następującym podmiotom: Lp. Organizacja Nazwa projektu Kwota dotacji 1. Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach ”Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji […]

Informacja o powołaniu komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”

Skład Komisji Konkursową do oceny ofert z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020): 1. Sylwia Tomaszewska – Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Burmistrza Czerska, 2. Anna Welter – członek Komisji – przedstawiciel Burmistrza Czerska, […]

Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany do treści ogłoszenia konkursu – dot. Zarządzenia 610/17

Zmienia się treść Ogłoszenia konkursu: Punkt IV ust. 2 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 610/17 Burmistrza Czerska z dnia 10 marca 2017 r. otrzymuje brzmienie: „„Oferent powinien posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy”. Punkt X ust. 1 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 610/17 Burmistrza Czerska z dnia 10 […]

Ogłoszenie o trwającej rekrutacji uzupełniającej do projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” realizowanego w ramach działania 6.1. Aktywna integracja, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuje o rozpoczęciu dodatkowej rekrutacji uzupełniającej do projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”. Jeśli jesteś osobą bierną zawodowo, zamieszkałą na terenie miasta i gminy Czersk, uczestniczącą w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. Formularze rekrutacyjne można składać w  siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, […]

Nabór na kandydatów do komisji wyboru oferenta

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych na rok 2017 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Miejsce złożenia dokumentów: Zgłoszenia – na załączonym formularzu należy składać w kopercie oznaczonej w następujący sposób: […]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach projektu „Zatrudnijczerszczan.pl!”

Burmistrz Czerska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych  ubóstwem i wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym dla uczestników projektu „Zatrudnijczerszczan.pl!”  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO […]

Zapraszamy do udziału w projekcie,,Zatrudnijczerszczan.pl”

Chcesz: – zmienić swoją sytuację społeczno- zawodową – nabyć nowe kwalifikacje – wejść na rynek pracy, znaleźć zatrudnienie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku realizuje projekt na lata 2017-2019 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. Zatrudnijczerszczan.pl Projekt skierowany jest do 60 osób nieaktywnych zawodowo po 20 osób w danym roku z miasta i […]

MGOPS Czersk – dofinansowanie projektu zatrudnijczerszczan.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku wystartował w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa. W wyniku procedury konkursowej nasz projekt. zatrudnijczerszczan.pl nie tylko otrzymał dofinansowanie, ale był wysoko oceniony przez komisję konkursową i uplasował się na wysokiej pozycji, na IV miejscu spośród 68 wniosków, które zostały […]