Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 28 czerwca 2022 r. Imieniny: Florentyny, Ligii, Leona
 
Wersja Polska English Deutsch

Można już zgłaszać projekty do Czerskiego Budżetu Obywatelskiego

Od 22 lipca do 26 sierpnia można zgłaszać projekty do tegorocznej edycji Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Przypominamy raz jeszcze harmonogram z najważniejszymi datami. W załączniku znajdziecie wszystkie potrzebne dokumenty.

Harmonogram przeprowadzenia procesu budżetu obywatelskiego:

  1. a) 22 lipca – 26 sierpnia 2019 r. – zgłaszanie projektów,
  2. b) 27 sierpnia – 16 września 2019 r. – weryfikacja projektów,
  3. c) 17 września 2019 r. – losowanie numerów projektów do głosowania,
  4. d) 25 września – 9 października 2019 r. – głosowanie,
  5. e) 22 października 2019 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

Ogólna pula środków na Czerski Budżet Obywatelski 2020 wynosić będzie 740.000 zł. Gminę Czersk podzielono na trzy okręgi konsultacyjne zgodne z granicami okręgów wyznaczonych do niedawnych wyborów samorządowych:

1) okręg konsultacyjny nr 1 – Miasto Czersk,

2) okręg konsultacyjny nr 2 – Sołectwa: Gotelp, Lipki, Łąg, Łąg-Kolonia, Łubna, Malachin, Mokre, Odry, Wieck, Złotowo,

3) okręg konsultacyjny nr 3 – Sołectwa: Będźmierowice, Gutowiec, Klaskawa, Krzyż, Kurcze, Mosna, Rytel, Zapędowo.

Rada Miejska w Czersku określiła również pule środków oraz maksymalne wartości projektów dla poszczególnych okręgów konsultacyjnych:

1) okręg konsultacyjny nr 1 – pula środków: 300.000 zł (maksymalna wartość projektu: 60.000 zł),

2) okręg konsultacyjny nr 2 – pula środków: 240.000 zł (maksymalna wartość projektu: 40.000 zł),

3) okręg konsultacyjny nr 3 – pula środków: 200 000 zł (maksymalna wartość projektu: 40.000 zł).

Należy pamiętać, że w ramach konsultacji mogą być zgłaszane projekty spełniające poniższe kryteria:

1) zakres projektu mieści się w zadaniach własnych Gminy,

2) realizacja projektu zapewnia swobodny, nieodpłatny dostęp dla mieszkańców,

3) realizacja projektu spełnia kryterium celowości i gospodarności, a w szczególności warunki:

  1. a) zastosowania optymalnych środków do osiągnięcia założonych w nim celów,
  2. b) wykorzystania środków w sposób oszczędny i wydajny,
  3. c) proporcjonalności nakładów potrzebnych do jego realizacji do planowanych efektów,

4) realizacja projektu możliwa jest w ciągu jednego roku budżetowego,

5) projekt jest zlokalizowany na terenie, na którym Gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne,

6) projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

7) projekt jest zgodny z zasadami współżycia społecznego.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że w ramach konsultacji nie mogą być realizowane projekty:

1) których szacunkowy koszt realizacji przekracza środki przeznaczone na projekty w poszczególnych okręgach konsultacyjnych,

2) stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Gminie strategiami i programami,

3) niezgodne z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

4) zlokalizowane na terenach planowanych do sprzedaży,

5) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,

6) których istotą jest wyłącznie wykonanie przez Gminę czynności prawnej lub dokumentacji projektowej,

7) które są niewykonalne technicznie,

8) zakładające wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów),

9) zawierające treści uznawane powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne.

Udział w konsultacjach mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Gminy Czersk, a każdy mieszkaniec może złożyć dowolną liczbę projektów. Wypełniony formularz należy dostarczyć lub przesłać do Urzędu Miejskiego wraz z listą poparcia minimum czterech mieszkańców gminy.

W załącznikach znajdują się wszystkie potrzebne dokumenty.

Załącznik nr 1

Zalacznik-nr-2-forumlarz-wniosku-wersja-edytowalna-2020

Załącznik nr 3 Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w projekcie

Załącznik nr 4 Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w projekcie