Warning: Declaration of tpl6::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/Image_with_shadow_and_text.php on line 0

Warning: Declaration of tpl9::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_Of_Posts.php on line 0

Warning: Declaration of tpl10::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_of_subpages.php on line 0

Warning: Declaration of tpl5::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_img_w_link_and_shadow.php on line 0

Warning: Declaration of tpl2::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/2ImgNoText.php on line 0

Warning: Declaration of tpl1::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/imageAndText.php on line 0

Warning: Declaration of newTpl::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/hello_world.php on line 0

Warning: Declaration of tpl12::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage3_4page_slider.php on line 0

Warning: Declaration of tpl8::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage.php on line 0

Warning: Declaration of tpl3::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_image_with_link.php on line 0

Warning: Declaration of tpl11::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage2_post_slider.php on line 0
Ogólne informacje o gminie
Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest piątek, 17 września 2021 r. Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza
 
Wersja Polska English Deutsch

Ogólne informacje o gminie

polska  Gmina Czersk jest gminą miejsko – wiejską. Położona jest w południowej części województwa pomorskiego, w powiecie chojnickim i graniczy z następującymi gminami: Brusy, Chojnice, Tuchola, Śliwice, Osieczna, Czarna Woda, Stara Kiszewa, Karsin, Kaliska.  Administracyjnie obejmuje miasto Czersk i 18 sołectw: Będźmierowice, Gotelp, Gutowiec, Klaskawa, Krzyż, Kurcze, Lipki, Łąg, Łąg Kolonia, Łubna, Mokre, Malachin, Odry, Rytel, Wieck, Zapędowo, Złotowo oraz Mosna. Obszar miasta Czersk podzielony jest na 4 osiedla: Osiedle Nr 1 ,,Centrum”, Osiedle Nr 2 ,, Chojnickie”, Osiedle Nr 3 ,,Starogardzkie ” i Osiedle Nr 4 ,,Tucholskie”.

Północna granica gminy na znacznej długości ciągnie się wśród lasów, a na odcinku między miejscowościami Mniszek i Bielawy granicę stanowi rzeka Niechwaszcz. Granica wschodnia początkowo jest sztuczna, a następnie, po przecięciu rzeki Wdy, ciągnie się wzdłuż jej prawobrzeżnego dopływu, który płynie skrajem lasu. Granica południowa wyznaczona jest sztucznie wśród lasów, tylko na niewielkim odcinku jest granicą naturalną, którą stanowi Czerska Struga. Zachodnia granica opiera się o brzegi jez. Spierewnik, a następnie przebiega sztucznie przez tereny leśne. Przez teren gminy przepływają rzeki: Czerska Struga i Niechwaszcz oraz większe Brda i Wda (znane trasy krajowych i międzynarodowych spływów kajakowych ) oraz Wielki Kanał Brdy i Kanał Wdy.

Znajduje się tu również kilka jezior, z których największe jest Jezioro Ostrowite. Na terenie gminy wyznaczono wiele rezerwatów i dziesiątki pomników przyrody. Mnogość lasów, jezior i rzek sprawia, że teren gminy jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym.

Miejscowa ludność należy do trzech grup etnicznych Borowiaków, Kaszubów i Kociewiaków. Gminę zamieszkuje niecałe 21.000 osób, z czego ok. 9.700 to mieszkańcy Czerska. Powierzchnia terenu gminy wynosi ogółem 380 km2, w tym: obszary wiejskie – 370 km2, miasto – 10 km2. Lasy i grunty leśne zajmują w gminie 23 882 ha (ok. 63%), w mieście – 100 ha (ok. 10%).

Czersk posiada prawa miejskie od 1 lipca 1926 roku.

————————————-

UK-Union-Flag  A few words about our „Little Homeland”… The commune of Czersk is situated in the south wojewodztwo pomorskie of (Pomorskie province), on the area of  Pojezierze Południowo-Pomorskie (South- Pomeranian Lake District) , in a region of Tuchola Woods (Bory Tucholskie) – the second biggest woodland area in Poland, after the Puszcza Białowieska (Bialowieża Primaeval Forests). The total area of commune amounts to 380 qkm, 60% of which is covered by forests. A few rivers flow through the commune, e.g. the Czerska Struga, Niechwaszcz, and, a little bigger the Wda and Brda (popular routes of national and international rallies and the Great Canal of Brda. There are also several lakes, the biggest of which is Ostrowite Lake, being at the same time best prepared for tourism and vacation time. In the commune area numerous reserves of nature as well as monuments of nature have been demarcated. Woods, lakes, and rivers make that region a very interesting touristic attraction. Local people derive from three ethnic groups: Borowiacy (Borovians), Kaszubi (Kashubians) and Kociewiacy.
The commune is inhabited by about 21,000 people, 9,700 of whom are residents of Czersk.

————————————-

niemcy  Einiges über unsere „Kleine Heimat“… Die Gemeinde liegt im Süden der Pommerschen Woiwodschaft, auf der Südpommerschen Seenplatte, in der Region von Bory Tucholskie (Tucheler Heide), die nach Puszcza Białowieska (Białowieska Urwald) als zweitgrößter Waldkomplex gilt. Von der Gesamtfläche der Gemeinde, die 380 qkm beträgt, nehmen über 60% Wälder ein. Das Gemeindegebiet durchfließen einige Flüsse, u.a. Czerska Struga, Niechwaszcz, Wda und Brda (Brahe) – bekannte Strekken inländischer und internationaler Paddelbootfahrten, sowie Wielki Kanał Brdy (Großer Brahe-Kanal).
Es gibt hier auch einige Seen, von denen der größte – Jezioro Ostrowite (Ostrowite-See) touristisch am besten bewirtschaftet ist. In der Gemeinde wurden viele Naturschutzgebiete und Naturdenkmäler eingerichtet. Viele Wälder, Seen und Flüsse haben eine große Anziehungskraft für Touristen. Die Bevölkerung der Gemeinde stammt aus den
drei etnischen Gruppen: Kociewier, Borowiaker und Kaschuben. Von etwa 21.000 Gemeindeinwohnern, leben über 9.700 in Czersk.