Warning: Declaration of tpl6::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/Image_with_shadow_and_text.php on line 0

Warning: Declaration of tpl9::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_Of_Posts.php on line 0

Warning: Declaration of tpl10::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_of_subpages.php on line 0

Warning: Declaration of tpl5::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_img_w_link_and_shadow.php on line 0

Warning: Declaration of tpl2::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/2ImgNoText.php on line 0

Warning: Declaration of tpl1::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/imageAndText.php on line 0

Warning: Declaration of newTpl::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/hello_world.php on line 0

Warning: Declaration of tpl12::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage3_4page_slider.php on line 0

Warning: Declaration of tpl8::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage.php on line 0

Warning: Declaration of tpl3::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_image_with_link.php on line 0

Warning: Declaration of tpl11::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage2_post_slider.php on line 0
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ – konsultacje społeczne
Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest środa, 1 grudnia 2021 r. Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza
 
Wersja Polska English Deutsch

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ – konsultacje społeczne

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZERSK

Informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk na lata 2015-2020”

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym i jednocześnie podstawą do ubiegania się o środki na realizację zadań uwzględniających realne potrzeby mieszkańców m.in. w zakresie termomodernizacji budynków czy wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Opracowany dokument nakreśli m.in. działania w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, podniesienia efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii.

Plan gospodarki niskoemisyjnej wyłożony został do wglądu na okres 14 dni (tj. do dnia 25 września 2015r.) w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, pokój nr 53 w godzinach pracy urzędu.

Osoby i podmioty zainteresowane projektem pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk na lata 2015-2020” mają prawo składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia do projektu.
Uwagi, wnioski i zastrzeżenia należy składać:
• na piśmie na adres: Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk
• osobiście: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, pokój nr 41
• drogą elektroniczną na adres e-mail: karol.schramke@czersk.pl

Pobierz pliki:

PGN_pismo

Plan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_Gminy_Czersk_na_lata_2015_2020