Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 19 maja 2022 r. Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
 
Wersja Polska English Deutsch

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Morawica

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZERSK

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZERSK   plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-czersk

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ – konsultacje społeczne

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZERSK Informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk na lata 2015-2020” Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym i jednocześnie podstawą do ubiegania się o środki na realizację zadań uwzględniających realne potrzeby mieszkańców m.in. w zakresie termomodernizacji budynków czy wykorzystania odnawialnych źródeł […]

Złóż ankietę – to bardzo ważne dla naszej gminy.

Szanowni Mieszkańcy. Niedawno otrzymaliście do rąk własnych  wraz z wymiarem  podatku od nieruchomości  na rok 2015 do wypełnienia ankiety na temat stanu gospodarki niskoemisyjnej w naszej gminie. W sumie rozdysponowano ponad 5 tys. ankiet. Do dzisiaj, do Urzędu Miejskiego wróciło zaledwie 140 szt., co stanowi ok. 2,5 % rozdanych ankiet.  Aby wynik był reprezentatywny potrzebujemy […]

Spotkanie interesariuszy – Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czersk.

W dniu 7 lutego br. w Ośrodku Kultury w Czersku miało miejsce spotkanie mieszkańców, przedsiębiorców, dyrektorów jednostek organizacyjnych, przedstawicieli sołectw z p. Romualdem Meyerem z Pomorskiej Grupy Konsultingowej z Bydgoszczy. Spotkanie miało na celu przybliżenie problematyki niskiej emisji w Polsce oraz wyjaśnienie genezy i celu opracowywania dla gminy Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Daniel Szpręga Biuro Funduszy […]

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z przystąpieniem Gminy Czersk do realizacji projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk” dofinansowanego w 85 % ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, zapraszam na spotkanie, które odbędzie się w dniu 6 lutego br. o godz. 15.00 w Ośrodku Kultury w Czersku. Tematyką spotkania […]

ZARZĄDZENIE Nr 43/15 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk”.

ZARZĄDZENIE Nr 43/15 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk” Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2, w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), […]

APEL BURMISTRZA CZERSKA DO MIESZKAŃCÓW

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czersk! Uprzejmie informuję, że Gmina Czersk przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN). Jest to strategiczny dokument, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów zapisanych w pakiecie klimatyczno-energetycznym tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników […]