Warning: Declaration of tpl6::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/Image_with_shadow_and_text.php on line 0

Warning: Declaration of tpl9::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_Of_Posts.php on line 0

Warning: Declaration of tpl10::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_of_subpages.php on line 0

Warning: Declaration of tpl5::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_img_w_link_and_shadow.php on line 0

Warning: Declaration of tpl2::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/2ImgNoText.php on line 0

Warning: Declaration of tpl1::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/imageAndText.php on line 0

Warning: Declaration of newTpl::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/hello_world.php on line 0

Warning: Declaration of tpl12::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage3_4page_slider.php on line 0

Warning: Declaration of tpl8::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage.php on line 0

Warning: Declaration of tpl3::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_image_with_link.php on line 0

Warning: Declaration of tpl11::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage2_post_slider.php on line 0
REGULAMIN PRZYSTANI WODNEJ W OSTROWITEM
Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 21 października 2021 r. Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
 
Wersja Polska English Deutsch

REGULAMIN PRZYSTANI WODNEJ W OSTROWITEM

REGULAMIN
PRZYSTANI WODNEJ W OSTROWITEM  
1. Korzystanie ze sprzętu pływającego odbywa się wyłącznie za zgodą bosmana aktualnie nadzorującego przystań.
2. Każde wypłynięcie jest odnotowywane w księdze pływań, z podaniem nazwiska osoby wypływającej, daty, godziny wyjścia i powrotu, numeru (określenia) łodzi.
3. Korzystanie ze sprzętu odbywa się wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Korzystający ze sprzętu zobowiązany jest zwrócić go po użyciu w takim stanie, w jakim znajdował się on w chwili wypożyczenia. Odpowiedzialność materialną za spowodowane szkody ponosi wypożyczający.
4. Wypożyczający winien wykonać przy sprzęcie wszystkie czynności według poleceń bosmana (wylanie wody, oczyszczenie, taklowanie, klarowanie, wnoszenie i wynoszenie z hangaru).
5. Bosman może odmówić wydania sprzętu w związku z panującymi aktualnie warunkami atmosferycznymi, umiejętnościami i uprawnieniami osoby chcącej sprzęt wypożyczyć lub z innych ważnych przyczyn.
6. Korzystanie ze sprzętu przez dzieci do lat 12-tu odbywa się wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
7. W każdym przypadku bosman może zażądać okazania dokumentu tożsamości od osoby chcącej korzystać ze sprzętu.
8. Wypożyczanie sprzętu odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora AZK.
9. Osoby nie legitymujące się kartą pływacką, podczas pływania na łodzi zobowiązane są zakładać kamizelkę asekuracyjną.
Pływający na deskach windsurfingowych w każdym przypadku zobowiązani są do zakładania kamizelek asekuracyjnych.
10. Na terenie przystani obowiązują ścisłe zasady porządku i dyscypliny, zgodnie z poleceniami i decyzjami bosmana.
11. Na terenie przystani zabrania się:
 kąpieli, pływania i skoków do wody,
 spożywania alkoholu,
 wędkowania (łowienia ryb),
 palenia tytoniu,
 zakłócania spokoju,
 zanieczyszczania brzegu i wody oraz hangaru.
Dołóżmy starań, aby kontakt z przyrodą, rekreacja, czynny wypoczynek nie były zakłócane bezmyślnością oraz lekceważeniem zasad bezpieczeństwa, kultury i dobrego smaku.