Warning: Declaration of tpl6::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/Image_with_shadow_and_text.php on line 0

Warning: Declaration of tpl9::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_Of_Posts.php on line 0

Warning: Declaration of tpl10::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_of_subpages.php on line 0

Warning: Declaration of tpl5::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_img_w_link_and_shadow.php on line 0

Warning: Declaration of tpl2::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/2ImgNoText.php on line 0

Warning: Declaration of tpl1::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/imageAndText.php on line 0

Warning: Declaration of newTpl::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/hello_world.php on line 0

Warning: Declaration of tpl12::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage3_4page_slider.php on line 0

Warning: Declaration of tpl8::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage.php on line 0

Warning: Declaration of tpl3::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_image_with_link.php on line 0

Warning: Declaration of tpl11::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage2_post_slider.php on line 0
REZERWATY PRZYRODY. Witaj w KRÓLESTWIE PRZYRODY!
Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest piątek, 17 września 2021 r. Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza
 
Wersja Polska English Deutsch

REZERWATY PRZYRODY. Witaj w KRÓLESTWIE PRZYRODY!

Nasza gmina to prawdziwe królestwo pięknej PRZYRODY. Bezkres lasów sosnowych, pełnych zwierzyny i darów lasy, do tego malowniczo meandrujące rzeki i piękne jeziora. Każdy miłośnik przyrody znajdzie u nas coś dla siebie! W szczególności warto zobaczyć unikalne rezerwaty przyrody: „Mętne”, „Ustronie” oraz „Cisy nad Czerską Strugą”, a także najbardziej znany czerski rezerwat – „Kręgi Kamienne”.

INFORMACJE:

polska  „Mętne” – w jego skład wchodzi Jezioro Mętne oraz otaczające je tereny podmokłe. Na obszarze tym dominują fitocenozy nieleśne, typowe dla torfowisk przejściowych i wysokich, tam też zlokalizowane jest stanowisko brzozy niskiej, dla ochrony której rezerwat został utworzony i objętą ścisłą ochroną gatunkową, oraz ważki-iglicy małej – gatunku chronionego i uznanego za silnie zagrożony w Polsce. Na terenie rezerwatu występują również inne ciekawe elementy flory i fauny m.in.: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, turzyca bagienna, żmija zygzakowata, zaskroniec, padalec. Rezerwat jest również ostoją żurawia.

„Ustronie” – rezerwat leśny położony około 6 km od Czerska. Ochroną objęto fragment lasu mieszanego o charakterze naturalnym z udziałem buka, dębu, sosny, brzozy, grabu i brekinii. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie objętego ochroną fragmentu drzewostanów dla celów naukowych. Teren rezerwatu i jego otoczenie jest urozmaicony pod względem fizjograficznym i geomorfologicznym. Stanowi swego rodzaju „wyspę żyzności” wśród otaczającego sandru Brdy.

„Cisy nad Czerską Strugą” – chroni unikalne i liczne stanowisko cisa, pochodne z samosiewów i nasadzeń z XIX wieku. Najatrakcyjniejsza część rezerwatu, z drzewostanem wielogatunkowym, wielopiętrowym z dużym skupiskiem cisów, jest ogrodzona i poruszać się można po tym obszarze tylko po wyznaczonych ścieżkach. Od zachodu rezerwat graniczy z łąkami leżącymi w dolinie Czerskiej Strugi. Około 0,5 km na wschód położone jest Jezioro Świdno.

„Kręgi Kamienne” – zlokalizowany koło Odrów. Szczegółowe informacje zobacz TUTAJ.

——————————————

UK-Union-Flag  “Mętne” reserve – it includes Mętne lake and boggy area surrounding it. Non-wood phytocenosis, typical for high and lowland peat bogs, dominate in this area; there is also a stand of low birch for protection of which the reserve has been established and which is under strict protection as a species and a stand of dragonfly – nehalennia speciosa-a species protected as the one highly endangered in Poland. The area is also rich in other interesting elements of flora and fauna like: roundleaved sundew, ledum palustre, boggy aurochs, adder, grass snake, blindworm. The reserve is also a sanctuary of cranes.

“Ustronie” reserve – it is a forest reserve located 6 km from Czersk. A natural part of the mixed forest containing beeches, oaks, pines, birches, hornbeams and wild service tree is protected here- the aim being to keep that tree stand for scientific reasons. The area of reserve is diversified with regard to physiography and geomorphology. It is “an island of fertility” among surrounding meanders of the Brda river.

“Cisy nad Czerską Strugą” (The “Yews on the Czerska Struga river”) reserve. It protects numerous and unique yew stands, deriving from selfseeding and planting in XIX c. The most attractive part of the reserve with several different and multi-storey tree stands and a great number of yews is fenced and tourists may walk only along marked paths. From the west, the reserve borders meadows situated in the Czerska Struga valley. Approximately 0.5 km to the east Świdno lake is located.

“Kręgi Kamienne” (“Stone Circles) reserve – located near Odry, 14 km to the north from Czersk. Read more – HERE!

 ——————————————

niemcy  „Mętne“ – zu diesem Naturschutzgebiet gehören der See Mętne und daneben liegende sumpfige Gebiete. Auf diesem Gebiet wächst die niedrige Birke, für die dieses Schutzgebiet gegrundet worden ist. Es gibt hier auch andere interessante und geschützte Elemente der Tier- und Pflanzenwelt z.B. Libelle, Kreuzotter, Blindschleiche, Ringelnatter, Kraniche, Sumpf, Torfmoore, Sonnentau, Riedgras u.ä.

„Ustronie“ – das Waldschutzgebiet 6 km von Czersk entfernt. Geschützt wird ein Teil des Mischwaldes mit Buche, Eiche, Kiefer, Birke, Weißbuche und Sorbus Torminalis. Das Waldschutzgebiet wurde für Bildungszwecke gegründet. Das Gebiet und seine Umgebung ist physiographisch und geomorphologisch sehr abwechslungsreich und bildet eine „Fruchtbarkeitinsel“ in der Gegend von Brda.

„Eibenschutzgbiet“ am Fluss Czerska Struga – schützt seltene und zahlreiche Eiben, die im XIX Jahrhundert gepfl anzt wurden oder durch einen Aufschlag gewachsen sind. Der größte Teil des Schutzgebietes besitzt einen Baumbestand mit vielen Arten und Stufen und mit der großen Menge von Eiben. Dieses Gebiet wird begrenzt und man darf nur dazu bestimmte Wege benutzen. Vom Westen grenzt das Schutzgebiet an Wiesen am Fluss Czerska Struga. Etwa 0,5 km östlich liegt der See Świdno.

„Steinringe“ – bei Odry gelegen, 14 km nördlich von Czersk. Lesen Sie mehr – HIER!