Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 28 czerwca 2022 r. Imieniny: Florentyny, Ligii, Leona
 
Wersja Polska English Deutsch

Rusza głosowanie na projekty w ramach CzBO 2020

Już jutro, 25 września, mieszkańcy Gminy Czersk będą mogli oddać swój głos na projekt, który według nich powinien być zrealizowany w 2020 roku w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

Karty do głosowania będą dostępne w Urzędzie Miejskim w Czersku oraz do pobrania i wydrukowania na stronie internetowej www.czersk.pl. Należy pamiętać, że kartę do głosowania należy wydrukować dwustronnie (tylko takie będą uznane za ważne).

 

Wypełnione druki należy wrzucić do zaplombowanej urny w następujących punktach:

1) Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27,

2) Ośrodek Kultury w Rytlu, ul. Ks Kowalkowskiego 11,

3) Ośrodek Kultury w Łęgu, ul. Chojnicka 30.

Będzie można również oddać głos elektroniczny poprzez profil zaufany ePUAP.

UWAGA!!!

Każdemu głosującemu przysługuje jeden głos, który może oddać na dowolny projekt w okręgu konsultacyjnym przynależnym do jego zamieszkania.

Termin głosowania: 25.09.2019 r. – 09.10.2019 r.

W przypadku głosowania przez osoby małoletnie konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu, którą należy wypełnić na odwrocie karty do głosowania.

Okręg nr 1
Na poniższe projekty głosują mieszkańcy:
– Miasto Czersk.

1. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku.
2. Utwardzenie ul. Kazimierza Wielkiego płytami YOMB.
3. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku – etap I.
4. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku.
5. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. “TULIPAN” w Czersku – dojazd od ul. Towarowej – etap II.
6. Utwardzenie ulicy Marii Konopnickiej w Czersku płytami YOMB – ostatni etap.
7. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku – etap II.
8. Wymiana ogrodzenia Cmentarza Honorowego przy ul. Dworcowej w Czersku.

Okręg nr 2
Na poniższe projekty głosują mieszkańcy:
– Sołectwo Gotelp, Sołectwo Lipki, Sołectwo Łąg, Sołectwo Łąg-Kolonia, Sołectwo Łubna, Sołectwo Malachin, Sołectwo Mokre, Sołectwo Odry, Sołectwo Wieck, Sołectwo Złotowo.

1. Kontynuacja utwardzenia drogi gminnej płytami YOMB w Szałamajach.
2. “Łęscy lekkoatleci” – wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni.
3. Zagospodarowanie poddasza Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską.
4. Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna.
5. Doposażenie zaplecza kuchennego i sali wraz z montażem klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso.
6. Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Malachinie.
7. Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP we Wiecku.
8. Ułożenie płyt YOMB na odcinku drogi z Mokrego w kierunku Rówek.
9. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp – monitoring boiska sportowego oraz doposażenie OSP Gotelp.
10. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej – etap II.

Okręg nr 3
Na poniższe projekty głosują mieszkańcy:
– Sołectwo Będźmierowice, Sołectwo Gutowiec, Sołectwo Klaskawa, Sołectwo Krzyż, Sołectwo Kurcze, Sołectwo Mosna, Sołectwo Rytel, Sołectwo Zapędowo.

1. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo.
2. Dywanik asfaltowy na odcinku drogi Zapora/Mylof – Duża Klonia.
3. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu – etap II.
4. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Rytlu o boisko boczne.
5. Wiata biesiadna przy grillu – Lokalne Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach.
6. Doposażenie placu zabaw w Mosnej.
7. Utwardzenie drogi w Konewkach płytami YOMB.
8. Utwardzenie ul. Krętej w Gutowcu płytami YOMB.
9. Zakup agregatu prądotwórczego 50kW 63 KVA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu.
10. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie oraz zakup sprzętu AGD.