Warning: Declaration of tpl6::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/Image_with_shadow_and_text.php on line 0

Warning: Declaration of tpl9::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_Of_Posts.php on line 0

Warning: Declaration of tpl10::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_of_subpages.php on line 0

Warning: Declaration of tpl5::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_img_w_link_and_shadow.php on line 0

Warning: Declaration of tpl2::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/2ImgNoText.php on line 0

Warning: Declaration of tpl1::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/imageAndText.php on line 0

Warning: Declaration of newTpl::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/hello_world.php on line 0

Warning: Declaration of tpl12::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage3_4page_slider.php on line 0

Warning: Declaration of tpl8::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage.php on line 0

Warning: Declaration of tpl3::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_image_with_link.php on line 0

Warning: Declaration of tpl11::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage2_post_slider.php on line 0
Senior+
Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 21 października 2021 r. Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
 
Wersja Polska English Deutsch

Senior+

Dzienny Dom „Senior+” w Czersku  powstał w ramach realizacji Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015-2020, zadanie to współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nasz dom gwarantuje osobom starszym warunki do spotkań towarzyskich i samodzielnej organizacji czasu wolnego. Seniorzy mogą tu liczyć na świetne towarzystwo i podstawowe usługi opiekuńcze. Jednostka oferuje np. posiłki i wsparcie rehabilitacyjne. Sprzyja też zachowaniu dobrej kondycji fizycznej, psychicznej i intelektualnej. Jest to możliwe, dzięki prowadzonym zajęciom edukacyjnym, artystycznym oraz ruchowym. Ważnym aspektem działania domu jest aktywizacja społeczna osób starszych. Uczęszczając do nas, seniorzy są stale socjalizowani, zachęcani do utrzymywania kontaktów interpersonalnych i do uczestnictwa w ciekawych projektach kulturalnych.

Główne założenia programu:
Zapewnienie wsparcia seniorom, poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji- oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Adresaci Programu : osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zamieszkujący na terenie danej gminy

Realizatorzy programu: jednostki samorządu terytorialnego

Wartość dotacji na utworzenie placówki maksymalnie do 80% wartości zadania maksymalnie 250 tys. zł –

Gmina Czersk jako jedna z siedmiu w województwie otrzymała  dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania na utworzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR”: 197 tys. zł

Trwałość realizacji zadania wynosi minimum 3 lata

Grupa docelowa: uczestnikami zajęć w Dziennym Domu „Senior+” mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący mieszkańcami gminy Czersk.  Zakłada się objęcie wsparciem 20 osób.

Terapie i zajęcia odbywają się w trybie dziennym, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Podczas pobytu w placówce, seniorzy otrzymują wspólnie przygotowywane śniadanie oraz dwudaniowy obiad.
Dom mieści się w budynku SPZOZ przy ul. Królowej Jadwigi 4, w nowo wyremontowanych pomieszczeniach o powierzchni 213 m2, łącznie znajduje się 9 pomieszczeń