Warning: Declaration of tpl6::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/Image_with_shadow_and_text.php on line 0

Warning: Declaration of tpl9::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_Of_Posts.php on line 0

Warning: Declaration of tpl10::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_of_subpages.php on line 0

Warning: Declaration of tpl5::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_img_w_link_and_shadow.php on line 0

Warning: Declaration of tpl2::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/2ImgNoText.php on line 0

Warning: Declaration of tpl1::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/imageAndText.php on line 0

Warning: Declaration of newTpl::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/hello_world.php on line 0

Warning: Declaration of tpl12::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage3_4page_slider.php on line 0

Warning: Declaration of tpl8::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage.php on line 0

Warning: Declaration of tpl3::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_image_with_link.php on line 0

Warning: Declaration of tpl11::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage2_post_slider.php on line 0
Sesja Rady Miejskiej w Czersku – materiały
Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest piątek, 17 września 2021 r. Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza
 
Wersja Polska English Deutsch

Sesja Rady Miejskiej w Czersku – materiały

XIII sesję Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w sali Centrum Informacji Turystycznej w Czersku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1  Statutu Gminy Czersk – projekt nr 1,

4.2  nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Czersk – projekt nr 2,

4.3 nadania nazwy „Skwer im. Księdza Franciszka Smaglińskiego” terenowi położonemu przy Cmentarzu Honorowym w Czersku – projekt nr 3,

4.4  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zapora, Duża Klonia, Mała Klonia, Duże Wędoły, Małe Wędoły, Konigort, Konigórtek oraz Modrzejewo – projekt nr 4,

4.5  przystąpienia Gminy Czersk do Związku Gmin Pomorskich – projekt nr 5,

4.6 uchylenia Uchwały Nr X/124/19 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – projekt nr 6,

4.7 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 7,

4.8  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Czersk   – projekt nr 8,

4.9 określania zasad i trybu przyznawania, pozbawiania okresowych stypendiów sportowych i nagród oraz ustalania ich wysokości – projekt nr 9,

 • trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – projekt nr 10,
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie Gminy Czersk – projekt
  nr 11,
 • rozpatrzenia skargi na Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku – projekt nr 12.
 1. Informacja o funkcjonowaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku.
 2. Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2019 r.
 3. Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Czersk.
 4. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zakończenie sesji.

MATERIAŁY_na_XIII_sesję_(całość)-29.10.2019_r.

 

Pliki do pobrania

MATERIAŁY_na_XIII_sesję_(całość)-29.10.2019_r.
Tytuł: MATERIAŁY_na_XIII_sesję_(całość)-29.10.2019_r.
Rozmiar: 75 MB